English
I-reactivate ang Account
Para sa seguridad, i-update ang iyong password at tiyaking ikaw lang ang makaka-access sa iyong email, pag-verify sa telepono, o Google Authenticator.
Puwedeng umabot nang hanggang 3 araw ng negosyo ang proseso. Manatiling mapagpasensya habang sinusuri ang impormasyon.
© 2017 - 2022 Binance.com. All rights reserved
Mga Kagustuhan sa Cookie