English
Thay đổi địa chỉ email
1
Xác thực địa chỉ email cũ
2
Địa chỉ email mới
3
Xác thực địa chỉ email mới
4
Hoàn tất
Vì lí do an toàn, chức năng rút tiền của tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 48 giờ sau khi bạn thay đổi địa chỉ email.
Để thay đổi địa chỉ email đã đăng ký, trước tiên bạn cần bật Xác thực qua tài khoản Google hoặc xác minh qua điện thoại (2FA)
Để thay đổi địa chỉ email đã đăng ký, trước tiên bạn cần bật Xác thực qua tài khoản Google hoặc xác minh qua điện thoại (2FA)
© 2017 - 2021 Binance.com. All rights reserved